Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :

Tĩnh Tâm Mùa Chay Linh Mục Hạt Phú Thọ tại giáo xứ Phú Bình (ra mắt cha Tân chánh xứ Giuse Vương Sĩ Tuấn) - Thứ ba 01/3/2016

(Ngày đăng bài: 29/11/-0001 23:53:20)

 Tĩnh Tâm Mùa Chay Linh Mục Hạt Phú Thọ tại giáo xứ Phú Bình (ra mắt cha Tân chánh xứ Giuse Vương Sĩ Tuấn) - Thứ ba 01/3/2016 

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH GX TÂN PHƯỚC

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ EA H LEO - Giáo xứ BUÔN HÔ

THĂM TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP BÔNG HỒNG NHÂN DỊP GIÁNG SINH

Chúc mừng Cha Trưởng Ban Truyền Thông TGP TP/HCM Giuse Vũ Hữu Hiền sinh nhật lần thứ 60

ĐẠI HỘI LỄ SINH GIÁO HẠT PHÚ THỌ - CN CHÚA CHIÊN LÀNH

thánh lễ cho: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Đào (thân mẫu cha Antôn Trần Đình Long OP)

Bầu khí Giáng sinh tràn ngập Trường Mẫu Giáo Dân Lập Bông Hồng - Mân Côi Chí Hòa

LỊCH BAN BÍ TÍCH HÒA GIẢI HẠT PHÚ THỌ (từ 18g00 - 20g00)

Tĩnh Tâm Tháng 05/2014 của linh mục hạt Phú Thọ tại gx Vĩnh Hòa

VIẾNG NHÀ THỜ CHÁNH TÒA HUẾ - PHỦ CAM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LM - TỈNH DÒNG NGÔI LỜI - GIUSE

THÁNH LỄ AN TÁNG CỐ LINH MỤC GIUSE TRẦN VĂN NGHỊ - GX VĨNH HÒA

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản & Cha Giuse Vũ Minh Danh thăm Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm chánh xứ Phú Bình

CÁO PHÓ ÔNG CỐ ĐAMINH ĐINH QUANG LÝ THÂN PHỤ CHA GIUSE ĐINH QUANG LÂM

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ THÁNG THỨ BA 03/06/2014

LỄ TẠ ƠN TÂN LM PHERO NGUYỄN QUÂN, SVD - 01/9/2014

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ ĐĂK-ÂN - GH PHƯỚC LONG - GP BMT

GIÁO XỨ HÒA HƯNG : THÁNH LỄ TẠ ƠN

LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ ANTÔN NGUYỄN VĂN THÌN - GX THỦY GIANG - BÀ RỊA.

Lịch Ban Bí Tích Hòa Giải Mùa Chay Hạt Phú Thọ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quí cha Hạt Phú Thọ Tĩnh Tâm Mùa Chay tháng 04

Chúc mừng cha Tân chánh xứ Phú Bình Gioan Baotixita Trần Văn Trí

Linh mục Hạt Phú Thọ tĩnh tâm tháng 11 tại giáo xứ Bắc Hà

Tĩnh tâm linh mục Hạt Phú Thọ Tháng 10

Thánh lễ ban bí tích rửa tội và thêm sức cho 09 anh chị em dự tòng tại nhà nguyện Hội Dòng Mân Côi Chí Hòa

HỌP MẶT LINH MỤC 03 HẠT CHÍ HÒA - TÂN ĐỊNH - HÒA HƯNG

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU - ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ TẠI GX TÂN PHƯỚC

KÍNH THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU

HUẤN LUYỆN HĐMVGX GIÁO HẠT PHÚ THỌ

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH GX TÂN PHƯỚC

LỊCH GIẢI TỘI MÙA CHAY GIÁO HẠT PHÚ THỌ (18g00 - 20g00)

LỊCH GIẢI TỘI MÙA CHAY GIÁO HẠT PHÚ THỌ (18g00 - 20g00)

Tĩnh Tâm Mùa Chay Linh Mục Hạt Phú Thọ tại giáo xứ Phú Bình (ra mắt cha Tân chánh xứ Giuse Vương Sĩ Tuấn) - Thứ ba 01/3/2016

TĨNH TÂM VÀ TẤT NIÊN LM CÙNG HĐMVGX HẠT PHÚ THỌ

LM HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LM CHI HÒA

LỊCH BAN BÍ TÍCH HÒA GIẢI HẠT PHÚ THỌ (từ 18g00 - 20g00)

VIẾNG NHÀ THỜ CHÁNH TÒA HUẾ - PHỦ CAM

Đoàn Hành Hương Nhóm Domino Tại ĐứC

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ TẠI GX PHÚ BÌNH