Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :
 

 

 

 

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH GX TÂN PHƯỚC

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ EA H LEO - Giáo xứ BUÔN HÔ

THĂM TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP BÔNG HỒNG NHÂN DỊP GIÁNG SINH

Chúc mừng Cha Trưởng Ban Truyền Thông TGP TP/HCM Giuse Vũ Hữu Hiền sinh nhật lần thứ 60

ĐẠI HỘI LỄ SINH GIÁO HẠT PHÚ THỌ - CN CHÚA CHIÊN LÀNH

thánh lễ cho: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Đào (thân mẫu cha Antôn Trần Đình Long OP)

Bầu khí Giáng sinh tràn ngập Trường Mẫu Giáo Dân Lập Bông Hồng - Mân Côi Chí Hòa

LỊCH BAN BÍ TÍCH HÒA GIẢI HẠT PHÚ THỌ (từ 18g00 - 20g00)

Tĩnh Tâm Tháng 05/2014 của linh mục hạt Phú Thọ tại gx Vĩnh Hòa

VIẾNG NHÀ THỜ CHÁNH TÒA HUẾ - PHỦ CAM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LM - TỈNH DÒNG NGÔI LỜI - GIUSE

THÁNH LỄ AN TÁNG CỐ LINH MỤC GIUSE TRẦN VĂN NGHỊ - GX VĨNH HÒA

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản & Cha Giuse Vũ Minh Danh thăm Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm chánh xứ Phú Bình

CÁO PHÓ ÔNG CỐ ĐAMINH ĐINH QUANG LÝ THÂN PHỤ CHA GIUSE ĐINH QUANG LÂM

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ THÁNG THỨ BA 03/06/2014

LỄ TẠ ƠN TÂN LM PHERO NGUYỄN QUÂN, SVD - 01/9/2014

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ ĐĂK-ÂN - GH PHƯỚC LONG - GP BMT

GIÁO XỨ HÒA HƯNG : THÁNH LỄ TẠ ƠN

LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ ANTÔN NGUYỄN VĂN THÌN - GX THỦY GIANG - BÀ RỊA.

Lịch Ban Bí Tích Hòa Giải Mùa Chay Hạt Phú Thọ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Lời Chúa: Mt 1,1-16.18-23

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 25,1-13

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 24,42-51

Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Ga 1,45-51

Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 20,1-16a

Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Lc 1,26-38

Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 19,13-15

Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 18,21-19,1

Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 18,15-20

Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên-Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lời Chúa: Lc 1,39-56

Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 17,22-27

Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Ga 12,24-26

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Nữ tu. Lời Chúa: Mt 15,21-28

Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 14,22-36

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A - Lễ Chúa Hiển Dung Lời Chúa: Mt 17,1-9

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,54-58

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,47-53

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,44-46

Thứ Ba tuần XV mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 11,20-24

Thứ Hai tuần XV mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 10,34-11,1