Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :

Thánh lễ thứ 5 sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ( CN IX TN A)

(Ngày đăng bài: 08/06/2017 14:34:29)