Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :

Thánh lễ thứ 4 sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ( CN IX TN A)

(Ngày đăng bài: 07/06/2017 15:46:28)