Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :

Dàn Hợp xướng quốc tế “International Choir of HCMC”: Ánh Sao Bê-lem

(Ngày đăng bài: 07/12/2016 16:01:57)