Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :
 

ANH EM BAN TRẬT TỰ HÀNH HƯƠNG NÚI ĐỨC MẸ BÃI DÂU
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria vì Đoàn Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu của anh em Ban Trật Tự đã về bình an, dâng Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ cho mọi gia đình của các thành viên của giáo xứ trong năm mới được mọi sự tốt đẹp trong ơn nghĩa Chúa


KÍNH THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY - BỔN MẠNG BAN TRẬT TỰ
Micae Hồ Ðình Hy (1808-1857) là một tín hữu Công giáo Việt Nam, giữ chức quan thái bộc trong Triều Nguyễn. Ông tử đạo thời vua Tự Đức và đã được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong làm thánh của Giáo hội Công giáo Rôma vào năm 1988..L..

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Lời Chúa: Mt 1,1-16.18-23

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 25,1-13

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 24,42-51

Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Ga 1,45-51

Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 20,1-16a

Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Lc 1,26-38

Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 19,13-15

Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 18,21-19,1

Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 18,15-20

Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên-Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lời Chúa: Lc 1,39-56

Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 17,22-27

Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Ga 12,24-26

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Nữ tu. Lời Chúa: Mt 15,21-28

Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 14,22-36

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A - Lễ Chúa Hiển Dung Lời Chúa: Mt 17,1-9

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,54-58

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,47-53

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,44-46

Thứ Ba tuần XV mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 11,20-24

Thứ Hai tuần XV mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 10,34-11,1