Facebook BMV Giới Trẻ GX Tân Phước Facebook Cha xứ Vũ Minh Danh
  • :
  • :

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - BỔN MẠNG GIÁO HỌ II
Đã có một liên hệ mật thiết giữa hồn xác lên trời với sự thụ thai vô nhiễm và muôn đời đồng trinh của Đức Maria. Vậy Mẹ đã toàn thắng tội lỗi và đáng được lên trời hồn xác. Việc lên trời hồn xác của Mẹ cũng liên hệ với chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã không bao giờ làm hư hại sự toàn vẹn xác thể nên xác thân mẹ không thể hư hoại. ...

 

 

 

KÍNH THÁNH GIUSE THỢ - BỔN MẠNG GIÁO HỌ I
Trong ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ, Đấng bảo trợ cho tất cả những ai đang ngày đêm làm việc, lao động. Trước tiên ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống, sức khỏe, tri thức để giúp ta lao động, làm việc, trước là tạo của ăn nuôi thân, giúp ích cho đời....

 

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIUSE TÊRÊSA VŨ VĂN ĐẠO - GH 05

KÍNH THÁNH GIUSE THỢ - BỔN MẠNG GIÁO HỌ I

KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO HỌ V - GX TÂN PHƯỚC

CÁO PHÓ CỤ BÀ MARIA LƯƠNG THỊ GĂNG - MẸ ÔNG TRÙM KHIÊM GH 08

TẠ ƠN 30 NĂM HÔN PHỐI ÔB GBt. VŨ HOÀNG SƠN - TÊRÊSA NG: THOẠI VÂN ( BĐH GIÁO HỌ I )

KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO HỌ 5

LỄ TRỌNG CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIÁO HỌ 08

KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ - BỔN MẠNG GH 07

KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIA TRƯỞNG & GIÁO HỌ 05

KÍNH THÁNH GIOAN THÁNH SỬ - BỔN MẠNG GIÁO HỌ 07

KÍNH THÁNH GIUSE THỢ - BỔN MẠNG GIÁO HỌ I

LỄ KÍNH 02 THÁNH PHÊRÔ & PHAOLO TÔNG ĐỒ / BỔN MẠNG GH 04

KÍNH THÁNH PHANXICO XAVIE - BỔN MẠNG GIÁO HỌ 03

KÍNH THÁNH TÊRÊSA HĐGS - BỔN MẠNG GH 06 & CĐ TÊRÊSA

LỄ KÍNH THÁNH PHANXICO XAVIE - BỔN MẠNG GIÁO HỌ 03

KÍNH THÁNH PHERO & PHALO - BỔN MẠNG GH 04

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - BỔN MẠNG GIÁO HỌ II

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Lời Chúa: Mt 1,1-16.18-23

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 25,1-13

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 24,42-51

Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Ga 1,45-51

Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 20,1-16a

Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Lc 1,26-38

Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 19,13-15

Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 18,21-19,1

Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 18,15-20

Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên-Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lời Chúa: Lc 1,39-56

Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 17,22-27

Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Ga 12,24-26

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Nữ tu. Lời Chúa: Mt 15,21-28

Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 14,22-36

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A - Lễ Chúa Hiển Dung Lời Chúa: Mt 17,1-9

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,54-58

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,47-53

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 13,44-46

Thứ Ba tuần XV mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 11,20-24

Thứ Hai tuần XV mùa Thường Niên Lời Chúa: Mt 10,34-11,1